Tasa-arvo

Eräänä sunnuntai-iltapävänä olin surffailmassa netissä ilman sen syvempää tarkoitusta, kun kuulin äänen päässäni.

''Olen Kema, lafelien sivilisaation raunioilta'', ääni sanoi. ''Tahdon kertoa tarinan maailmamme tapahtumista.''

''Kuka puhuu?'' kysyin.

''Halki ajan ja avaruuden olen ottanut yhteyden sinuun'', Kema sanoi. ''Saamme laitteillamme telepaattisia yhteyksiä, mutta on sattumanvaraista, kuka valikoituu vastaanottajaksi. Tällä kertaa sinä osuit siihen rooliin.''

Mietin hetken, olenko sekoamassa, kun kuulen ääniä, mutta sen jutut vaikuttivat mielenkiintoisilta, joten päätin jatkaa kuuntelua.

''Sulje silmäsi'', Kema sanoi.

* * *

Tottelin, ja mieleeni piirtyi kuva vihreästä, pörröisestä humanoidista, joka oli sidottu paaluun. Harmaat, suomuiset humanoidit ruoskivat sitä.

''Paaluun sidottu olio on sironi'', Kema sanoi, ''ja ruoskijat ovat lafeleja. Planeetallamme on tosiaan kaksi älyllistä lajia, lafelit ja sironit. Paitsi ulkoasultaan, ne eroavat myös henkisiltä kyvyiltään. Lafelien älykkyys on suunnilleen samalla tasolla kuin sinun lajisi. Sironit ovat puolestaan synnynnäisesti tyhmempiä. Tuhansia vuosia sironit olivatkin orjan asemassa. Tässä näet kuvan menneisyydestä, jossa lafelit ruoskivat orjaansa. Sironeiden kohtelu oli julmaa.''

Näkökentässäni ruoskanisku toisensa jälkeen osui sironin selkään, ja se vuosi keltaista verta. Kuva vaihtui, ja näin lafelin pitämässä puhetta.

''Sitten lafiilit aatteet, sinä sanoisit niitä humaaneiksi aatteiksi, saivat jalansijaa. Lafelit alkoivat uskomaan, että kaikki älylliset oliot ovat tasavertaisia. Sironit ryhtyivät lakkoilemaan, ja se joudutti kehitystä. Lopputulos oli orjuuden lopettaminen ja yhtäläinen äänioikeus kaikille, niin lafeleille kuin sironeillekin. Sironeita oli 60 prosentia väestöstä, joten heidän äänensä painoivat politiikassa.''

''Ensin kiellettiin älykkyystestien tekeminen. Sironien orjuuden aikana lafelien ja sironien älykkyyseroista oli paljonkin tieteellistä tutkimusta, ja se selvästi osoitti sironien olevan tyhmempiä. Tuosta tutkimuksesta alettiin puhua vanhentuneena ilman, että mitään tieteellistä perustetta vanhentuneisuudelle osoitettiin. Uusi tutkimus aiheesta kiellettiin.''

* * *

Mieleeni piirtyi koululuokka. Luokassa oli lafelien ja sironien poikasia sulassa sovussa. Lafeliopettaja selitti heille jotain vieraalla kielellä.

''Sitten uudistettiin koulujärjestelmä. Lafeli- ja sironilapsille säädettiin yleinen ja yhtäläinen oppivelvollisuus. He opiskelivat samoissa luokissa, samat asiat. Koska sironit eivät pystyneet oppimaan samoja asioita, joita lafelit olivat oppineet aiemmin, opetuksen sisältöjä karsittiin ja yksinkertaistettiin niin, että sironitkin selvisivät niistä. Jotta lafelit eivät olisi saaneet kilpailuetua, yksityiset lafelikoulut kiellettiin, ja kaikki lapset osallistuivat valtion yhteiskouluihin. Koska uudet lafelisukupolvet eivät saaneet opetusta, joka olisi haastanut heidät, he eivät olleet edeltävien lafelisukupolvien tasolla, ja kuilu lafelien ja sironien välillä pieneni.''

''Kai teillä oli arvosanat käytössä?'' kysyin. ''Eivätkö lafelit yhä saaneet parempia arvosanoja?''

''Eivät'', Kema sanoi. ''Arvostelussa alettiin huomioida yhtäältä osaaminen ja toisaalta oppimiseen käytetty työnteko. Lafelit eivät joutuneet tekemään töitä oppiakseen uuden opetusohjelman sisällöt, joten heidän arvosanojaan pudotti työnteon vähyys. Opetus perustui samojen asioiden toistamiseen yhä uudestaan ja uudestaan, että sironitkin oppivat ne. Lafelioppilaat turhautuivat, mikä näkyi käytöshäiriöinä, jotka pudottivat heidän arvosanoja entisestään.''

''Koska koulusta valmistuttiin huonommilla tiedoilla kuin aiemmin, yliopistojen opetusta jouduttiin yksinkertaistamaan. Yliopistoihin tuli kiintiöt sironeille, ja jotta he olisivat saaneet tutkinnon, tutkintovaatimuksia jouduttiin keventämään. Tämä näkyi yhteiskunnan kaikenpuolisena tyhmentymisenä. Jos joku uskalsi vaatia lafelien ja sironien koulutuksen eriyttämistä, hänet vaiennettiin heti väittämällä, että hän halusi palata aikaan, jolloin sironeita ruoskittiin pienimmästäkin rikkeestä.''

* * *

''Lopputulos siis oli se, että meillä oli samalla tavoin yliopistosta valmistuneita lafeleita ja sironeita. Lafelit olivat kuitenkin työelämässä huomattavasti pystyvämpiä, joten työnantajat palkkasivat heitä. Korkeakoulutettuja sironeita oli huomattavia määriä työttömänä, ja tämän selitettiin johtuvan lafeleita suosivista yhteiskunnan rakenteista. Kenelläkään ei kuitenkaan tuntunut olevan käsitystä siitä, mitä nuo yhteiskunnan rakenteet tarkalleen ottaen olivat. Siitä puhuminen, että lafelit olivat synnynäisesti sironeita kyvykkäämpiä, oli jo tuohon mennessä muodostunut tabuksi.''

''Aiemmin kaikkia lafeleita oli pidetty keskenään tasa-arvoisina. Heillä oli yhtäläiset oikeudet lain edessä. Sitä ei ollut pidetty tasa-arvo-ongelmana, että yksi lafeli oli elektroniikka-asentaja ja toinen johtaja, joka sai korkeampaa palkkaa kuin ensimmäinen. Jos sironit olisivat suuntautuneet käytönnön töihin ja olleet tasa-arvoisia vain edellämainitussa mielessä, ongelmat olisi voitu välttää. Yksilöiden tasa-arvon sijaan alettiin puhua ryhmien tasa-arvosta, lafelien ja sironien välisestä tasa-arvosta. Tämä vaati, että jokaisessa ammatissa piti olla yhtä paljon lafeleita ja sironeita.''

''Työpaikoille säädettiin sironikiintiöt. Jopa asiantuntijatehtävissä ja johtoportaassa piti olla joka yrityksessä yhtä paljon lafeleita ja sironeita. Eiväthän sironit kyenneet tuottavaan työhön näissä ammateissa, joten käytännössä heidän lafelikolleegansa joutuivat tekemään työt heidän puolestaan. Sironit lähinä sotkivat asioita, ja lafelit joutuivat siivoamaan heidän sotkujaan. Juhlapuheissa kaikki olivat kuitenkin yhtä tuottavia, joten juhlapuheet erkanivat yhä kauemmas todellisuudesta.''

* * *

Mieleeni piirtyi kuva suuresta istuntosalista, jossa istui sadoittain lafeleita, joukossa muutama sironi siellä täällä.

''Politiikka pysyi pitkään lafeleiden hallussa. Jossain sisimmässään sironitkin tiesivät lafeleiden olevan heitä kyvykkäämpiä, joten he äänestivät sironimielisiä lafeleita. Sitten alettiin puhumaan, että aika olisi kypsä sironipresidentille. Ennen vaaleja parlamentti sääti presidentin valtaoikeudet nollaan, joten sironipresidentti oli sitten pelkkä keulakuva.''

''Kun sironipresidentti ei ollut saanut asioita sotkettua, sironit vyöryivät seuraavissa vaaleissa parlamenttiin. Tätä perusteltiin ainutlaatuisen sironinäkökulman tuomisella politiikkaan. Talous oli ollut jo pitkään lamassa, mutta sironienemmistöinen parlamentti sai talouden romahdutettua kokonaan. Tällä hetkellä edes ruoantuotanto ei toimi, ja planeetallamme nähdään nälkää.''

''Tiedemiehemme eivät enää pysty samaan kuin ennen, mutta minä, yliopistolafeli, kaivoin sironien orjuuden ajalta peräisin olevan telepatiakoneen ja lähetän tämän tarinan sinulle siellä jossain, että yhteiskunnastamme säilyisi edes jokin muisto.''

* * *

Tarinan jälkeen ääni vaimeni, enkä enää ole kuullut sitä. Jäin kuitenkin mietimään tarinaa. Maapallolla ei ole kahta älyllistä, kuitenkin älykkyydeltään eroavaa lajia. Kuitenkin yksilöiden välillä on eroja älykkyydessä täälläkin. Mitä aito tasa-arvo voisi tarkoittaa tilanteessa, jossa yksilöiden henkiset kyvyt eroavat? Ainakaan se ei voi tarkoittaa sitä, että teeskennellään, että olemassaolevia eroja ei ole.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License