Pesän parhaaksi

Tanu pysäytti moponsa ja katsoi puuta. Selvästi hedelmää kantava prim-puu. Ja niitä oli kokonainen metsä. Niistä pesä saisi kaipaamiaan vitamiineja. Pesän ruokkiminen perustui maanviljelyyn, mutta heidän viljalajikkeensa oli energiarikas ja vitamiiniköyhä, joten hedelmiä tarvittiin täydentämään ruokavaliota.

Tanun vaistonvarainen reaktio oli täyttää mopon tavarakontti hedelmillä ja kiirehtiä kohti pesää, mutta hän onnistui hillitsemään itsensä. Pesän työnjako oli niin kehittynyt, että tiedustelijan ei tarvitsisi tehdä poimijoiden töitä. Tulisivat sitten joukolla keräämään. Tanu oli ollut sen aikaa ravinnotta, että hän hillitsi alkukantaiset vaistonsa ja söi itsensä täyteen hedelmiä. Merkittyään metsän piirtämäänsä karttaan lähti jatkamaan matkaa.

Tanu oli huomannut, että tuuli tavallista kovempaa ja hän lähti suuntaan, jossa tuuli voimistui. Tuuli yltyi koko ajan Tanun matkatessa eteenpäin, ja jonkun matkaa kuljettuaan hän totesi, että kyseessä oli pyörremyrsky. Tästä täytyisi varoittaa pesää. Kuhnurit ja uudet kuningattaret lähtisivät lennolleen parin päivän päästä, ja pesän lisääntymismahdollisuudet heikkenisivät, jos jonkun niistä lento katkeaisi pyörremyrskyyn.

Tanu kääntyi takaisin.

* * *

Mako tunsi kuminpalan osuneen selkäänsä. Joku oli ampunut sen viivottimella. Vaikka aitososiaalisessa pesässä työläiset eivät kilpailleet, kuhnurit kampittivat toisiaan minkä ehtivät.

Luokan edessä vanha työläinen, oppinut, selitti lentämisen aerodynamiikan yksityiskohtia. Mako yritti parhaansa mukaan keskittyä, hänen lisääntymislentonsa onnistuminen oli kiinni siitä, kuinka hän omaksui tiedot. Lisääntymislennolla pitaisi paitsi löytää nuori kuningatar ennen kilpailevia kuhnureita, myös tehdä tähän vaikutus hienoilla lentokuvioilla. Selkään osunut kuminpala oli ikävästi katkaissut oppimisflown.

* * *

Saavuttuaan pesään Tanu suuntasi välittömästi oppineiden kortteeriin. Hänen piti varoittaa lähistöllä mellastavasta pyörremyrskystä. Tiedustelijan ja oppineiden tapaamiseen ei liittynyt muodollisuuksia. Aitososiaalisella lajilla, jossa lisääntyminen perustui kuningattareen ja kuhnureihin sekä työnteko steriileihin, kuningattaren munimiin työläisiin, työläisten välisiin muodollisuuksiin ei ollut tarvetta. Kaikilla oli mielessään pelkästään pesän paras, joten sosiaalisia hierarkioita ei tarvittu kanavoimaan kilpailuviettiä.

Tanu näki sääprofeetan ja tunnisti tämän oppilalan puseroon kiinnitetystä pilvenkuvasta. Oppineiden päät olivat hiukan suurempia kuin Tanun pää, mutta muuta fyysistä eroa ei ollut. Oppineiden kehitys omaksi kastikseen oli melko uusi asia lajin evoluutiossa, joten heidän fyysinen olemuksensa ei ollut vielä kunnolla eriytynyt perustyöläisistä.

''Sektorissa B-8 on pyörremyrsky'', Tanu sanoi.

Sääprofeetta katsoi kummaksuen. ''Olet erehtynyt. Tähän aikaan vuodesta ei ole pyörremyrskyjä.''

''Olen varma näkemästäni.''

''Ei. Olet erehtynyt. Mene pois.''

Aitososiaalisessakin lajissa saattoi syntyä erimielisyyksiä siitä, mikä oli pesän paras, vaikkei ollutkaan sellaisia konflikteja, jotka olisivat johtuneet tavoitteiden vastakkaisuudesta.

Tanu tajusi, ettei hänen sanaansa uskottaisi. ''Viipaloikaa sitten aivoni!''

Aivojen viipaloiminen tarkoitti tekniikkaa, jossa vastakuolleen muistikuvat luettiin suoraan hänen aivoistaan. Sitä käytettiin, kun tarvittiin tarkempaa tietoa kuin kieli pystyi välittämään. Lisääntymislennon onnistumisen edestä työläinen antoi mielellään henkensä. Itse asiassa kyseessä ei ollut edes tradeoff. Työläiselle hänen omalla hengellään oli arvoa vain sikäli, kun hengissäpysyminen edisti pesän parasta.

Sääprofeetta pyöritti päätään. ''Viipaloiminen on kallista ja pyörremyrsky äärimmäisen epätodennäköinen. Ei kannata.''

''Kerro edes se, lähteekö kumpikaan uusista kuningattarista sektoriin B-8'', Tanu pyysi.

''Ei lähde.''

Tanu joutui poistumaan.

* * *

Oli Tanun lepovuoro. Vaikka raataminen pesän eteen oli Tanun ainoa motiivi, hän oli tehokkaampi, kun hän oli täysissä voimissaan, joten lepovuorot kuuluivat asiaan. Tällä kertaa vain lepovuoro kannatti käyttää johonkin muuhun. Niinpä hän meni kuhnureiden kortteeriin.

Tanu oli löytänyt etsimänsä. Kuhnuri oli hiukan suurikokoisempi kuin Tanu, ja sillä oli selässä siivet.

''Sinäkö teet lisääntymislennon sektoriin B-8?'' Tanu kysyi.

Mako katsoi työläistä. ''Kyllä. Entä sitten?''

''Siellä on pyörremyrsky.''

''Oletko varma? Siitä ei ole ollut virallista varoitusta.''

''Tein tiedustelumatkan sinne, ja tiedän mitä näin. Oppineet eivät uskoneet minua.''

Mako oli dilemman edessä. Hän tiesi, että oppineet tekivät parhaansa hänen lisääntymislentonsa eteen, mutta entä jos se ei ollut tarpeeksi? Lisääntymislento oli hänen elämänsä tarkoitus, se mitä varten hän oli opiskellut koko ikänsä. Lisääntymislennon piti onnistua.

''Kiitos varoituksesta. Minun pitää päättää, mitä teen.''

* * *

Tanun lepovuoro oli ohi. Edessä oli pidempi tiedustelumatka, joten hän meni werd-työläisen luo ja täytti mopon tavarakontin rautaishunajalla. Werd-työläiset olivat niin erikoistuneita, ettei niillä ollut tietoisuutta. Niiden ruumis oli erikoistunut sulattamaan ravintoa ja tiivistämään sen ravinteet rautaishunajaksi sekä varastoimaan sitä.

Sen jälkeen Tanu käynnisti moponsa ja huristeli kohti tuntematonta.

* * *

Oli kuhnureiden lisääntymislennollelähtöaika. Samaan aikaan muista pesistä uudet kuningattaret lähtisivät lennolle ja parittelisivat kuhnureiden kanssa.

Pesän katolla oli parinkymmenen kuhnurin lisäksi myös kaksi uutta kuningatarta, jotka lähtisivät lisääntymislennolle hiukan myöhemmin. Niillä oli vatsapuolellaan kassit, jotka pullistelivat kirjoista. Niihin oli koottu kaikki pesän tietotaito, joka oli muihin pesiin verrattuna korkealla tasolla. Näin niiden perustamien pesien oppineet eivät joutuisi aloittamaan tyhjältä pöydältä.

Työläinen, lentoonlähtövirkailija, piti kuhnureille lyhyen puheen, jossa hän muistutti kuhnureita pitämään mielessä pesän parhaan ja olemaan kampittamatta toisiaan lisääntymislennon aikana. Muiden pesien kuhnureita tulikin kampittaa.

Sen kummemmitta seremonioitta kuhnurit levittivät siipensä ja lähtivät lentoon, kukin itselleen määrättyyn sektoriin. Vaikka kuhnureiden lähettäminen oli yksi niistä asioista, joiden eteen työläiset uurastivat, työläisiä ei ollut seuraamassa seremoniaa. Kyseinen päämäärä oli niille niin itsestäänselvä, ettei sitä tarvinnut pönkittää julkisilla lentoonlähdöillä.

Mako lähti kohti sektoria B-8. Ajatukset risteilivät hänen mielessään. Hän ei pelännyt kuolemaa, lisääntymislennon jälkeen hän kuitenkin kuolisi. Mutta jos pyörremyrsky murskaisi hänen mahdollisuutensa paritella… Se olisi katastrofi. Niinpä Mako odotti, että pesä oli poissa näkyvistä ja vaihtoi suuntaa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License