Narrin taival

Hirtetty

Hirtetty roikkuu pää alaspäin jalkaansa sidotusta narusta. Hirtetty ei pääse liikkumaan, mutta perspektiivistään hän näkee asiat odottamattomassa valossa. Kortti symbolisoi sitä, kuinka jumiuduttuamme joudumme tarkastelemaan asioita toisin kuin ennen.

Sirpa oli jumissa elämänsä kanssa. Hän oli vastikään jättänyt miesystävänsä ja menettänyt työpaikkansa. Työttömyyden myötä rahahuoletkin painoivat.

''Miksiköhän elämäni aina ajautuu tällaiseksi'', Sirpa ajatteli, ''toistankohan jotain toimimatonta kaavaa?''

Sirpa ei pystynyt tunnistamaan kaavaa, mutta uskoi, että sellainen on olemassa. Kaavan korvaaminen toisella tuntui tunnistamattomuuden takia mahdottomalta.

''Olisi varmaan parempi toimia täysin satunnaisesti kuin toistaa epäonnistuvaa kaavaa'', Sirpa pohti.

Mutta kuinka toimia satunnaisesti? Ihmisellä on hämmästyttävä taipumus toimia kaavamaisesti myös silloin kun hän pyrkii satunnaisuuteen. Tarvittaisiin siis jokin ulkoinen satunnaisuutta tuottava työkalu.

''Jokin ennustusmenetelmä'', Sirpa keksi, ''nehän perustuvat satunnaisuuteen.''

Jos hän antaisi ennustusmenetelmän ehdottaa itselleen toimintatapoja, hän saisi päätöksiinsä satunnaisen komponentin.

Sirpa tutki ennustusmenetelmiä netistä ja lopuksi löysikin esittelyn Tarot-korttien tulkintaopaskirjasta, joka lupasi korttien tulkintojen perustuvan feminismiin, jungilaiseen symboliikkaan, syvyyspsykologiaan, eri kansojen mytologioihin ja esoteerisiin Tarot-oppeihin.

''Juuri tämän älyllisen kaliiberin järjestelmää tarvitsen'', Sirpa päätti.

Narri

Narri on matkansa alussa. Kaikki vaihtoehdot ovat avoimia hänelle, eikä hän ole sulkenut mitään pois. Kortti symbolisoi myös valmiutta uudestisyntymiseen.

Sirpa oli nyt lukenut tilaamansa Tarot-oppaan ja hankkinut Tarot-kortit. Kädet vapisten hän levitti ensimmäisen pöytänsä. Pöydälle määrättyyn kuvioon jaettuja kortteja kutsutaan pöydäksi.

Koska Sirpa ei varsinaisesti uskonut korttien tulkitsijan mystiseen intuitioon, hän oli jättänyt joitain rituaaleja pois. Hän sekoitti kortit kuin ne olisivat olleet pelikortteja ja jakoi pöydäksi yksinkertaisesti kymmenen sekoituksen jälkeen pakan päällä olevaa korttia. Opas neuvoi, että sekoitetut kortit olisi pitänyt levittää kuvapuoli alaspäin viuhkaksi ja antaa intuition johdattaa valitsemaan sieltä sun täältä kymmenen korttia.

Sirpa kysyi mielessään ''Saanko pian uuden miesystävän'' ja alkoi tulkita kortteja tämän kysymyksen valossa. Jokainen pöydän kymmenestä paikasta merkitsi tiettyä aspektia hänen elämässään: Mennyttä, lähitulevaisuutta, omaa vaikutusta, muiden vaikutusta ja niin edelleen. Paikkaan sattunut kortti kuuluikin tulkita tämän aspektin valossa. Kaikista pöytään sattuneista korteista ja niiden paikosta kuului myös muodostaa vastauksen kysymykseen antava kokonaisuus.

Sirpa havaitsi, että tämä tulkitsemisprosessi oli mielenkiintoinen peli. Korttien merkitykset jättivät aika paljon tulkinnanvaraa, ja merkitysten, paikkojen, oman elämätilanteen ja kysymyksen yhteensovittaminen oli juuri sopivan vaikea haaste. Ei liian vaikea eikä liian helppo.

Tulkittuaan kortit Sirpa tuli siihen tulokseen, että niiden mukaan lähitulevaisuudessa luvassa oli vetäytymistä ja sisäänpäinkääntymistä, mutta pitkällä aikavälillä hän pääsisi harmoniaan tunne-elämänsä kanssa.

Maljojen kahdeksikko

Maljojen kahdeksikko kuvaa väsymystä lyhytnäköiseen tunne-elämän tavoitteiden tyydyttämiseen. Se kuvaa tilannetta, jossa luvatut nautinnot ovat osoittautuneet näennäisiksi, ja on aika kääntyä poispäin.

Parissa viikossa Sirpa kehittyikin taitavaksi sepittämään tarinoita korttien merkitysten, paikkojen, elämäntilanteensa ja esitetyn kysymyksen pohjalta. Hän oli kysynyt korteilta eri aspekteja rakkauselämästään, työnhakumahdollisuuksistaan, opiskelujen uudelleenaloittamisesta, rahahuolistaan ja ystävyyssuhteistaan. Vastaukset tulivat nopeasti.

Sirpa oli kuitenkin huomannut, että vastaukset noudattivat kaavaa. Vaikka kortit oltiin jaettu pöytään satunnaisesti, vastaukset eivät olleet satunnaisia. Tämä johtui siitä, että korttien merkitykset oltiin laadittu niin, että ne osoittivat aina samaan suuntaan.

Tarot-kortit jakautuvat suuren arcanan ja pienen arcanan kortteihin. Suuren arcanan kortit muodostavat henkisen kehityksen jatkumon, joka alkaa narrista, tiensä alussa olevasta kulkijasta ja päättyy yksilön tasapainoon maailmankaikkeuden kanssa. Matkaa tehdään mm. maailmallisen pärjäämisen, sisäänpäinkääntymisen ja elämän perinpohjaisen ravistelun kautta. Sattuipa pöytään mikä suuren arcanan kortti tahansa, se merkitsi aina jotain tiettyä vaihetta samalla narrin taipaleella.

Pienen arcanan kortit muodostavat neljä eri jatkumoa: Tunne-elämän jatkumon, älyllisen elämän jatkumon, materiaalisen jatkumon ja voiman jatkumon. Myös näiden korttien merkitykset on laadittu samaan suuntaan osoittaen. Tunne-elämän jatkumo ja materiaalinen jatkumo ovat ''vaikeuksien kautta voittoon'' -jatkumoita, jossa pienten vastoinkäymisten jälkeen jatkumoiden viimeiset kortit lupaavat kaikkea hyvää, kun taas älyllisen elämän jatkumo ja voiman jatkumo ovat ''kohtuus kaikessa'' -jatkumoita, joissa loppupään kortit osoittavat vaikeuksia ko. asioiden liiallisen painottamisen myötä. Sattuipa pöytään mikä pienen arcanan kortti tahansa, kortin moraalinen sävy oli aina sama: Ollaan jossain kohdassa yhtä neljästä jatkumosta.

Kuolema

Kuolema-kortti symbolisoi sitä, että on aika jättää jokin asia taakse, antaa sen kuolla. Asian taakse jättäminen mahdollistaa siirtymisen uuteen.

Syksyllä Sirpa oli aloittanut opiskelut uudessa oppilaitoksessa. Elämä tuntui taas hymyilevän, asiat olivat uusia ja jännittäviä. Hän oli pitkään harkinnut tietokoneohjelmointioppilaitoksen ja kuvataideoppilaitoksen välillä, mutta päätynyt lopulta jälkimmäiseen.

Aloittaessaan Tarot-korttien käytön Sirpa oli luvannut itselleen, että hän ei varsinaisesti uskoisi kortteihin. Hän antoi niiden kertoa mahdollisia toimintatapoja ja vaihtoehtoja itselleen, mutta lopullisen päätäntävallan Sirpa oli kuitenkin päättänyt pitää itsellään. Kun hän nyt pohti oppilaitoksen valinnassa käyttämiään motiiveja, hän yllätyksekseen huomasi, että se, että kortit olivat rummuttaneet tunne-elämäpolun olevan ''vaikeuksien kautta voittoon''-polku, ja älyllisen polun johtavan liian runsaasti kuljettuna tuhoon, oli vaikuttanut hänen oppilaitoksen valintaansa.

Sirpa päätti, että hän ei osannut kuitenkaan suhtautua Tarot-kortteihin riittävän kepeästi. Oli siis aika sanoa hyvästit korttien tulkitsemiselle.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License