Kapinallinen

''Nuo sun todistukses on täyttä soopaa'', opiskelija keskeytti luennon. ''Jotain haihattelua liitutaululla. Kyllä tietokoneella laskemisessa on matematiikan tulevaisuus.''

Professori, vanha harmaaparta katsoi opiskelijaa rauhallisesti ja sanoi: ''Meillä on siis joukossamme kapinallinen. Minulla ei ole mitään kapinallisia vastaan, mutta minä opetan vakiintunutta teoriaa, ja kapinallisenkin on hyvä hallita vakiintunut teoria. Osaa sitten kohdistaa kritiikkinsä tarkemmin ongelmakohtiin.''

''Mut miten mitään muutosta voisi tapahtua, jos kaikki vaan keskittyy vanhoihin tapoihin?'' opiskelija huusi vastaan.

''Kapinallisille suosittelen, että tällä kurssilla keskitytte omaksumaan vakiintuneen teorian. Voitte kapinoida sitä vastaan sitten kun tunnette sen.''

''En mä ainakaan jaksa tuollaista soopaa katsella mitä sinä raapustat liitutaululle.''

''Tsot, tsot, nuori mies'', professori sanoi. ''On paljon kapinallisia, jotka perustavat kapinansa tietämättömyyteen. He eivät koskaan saa aikaan mitään. Sellaiset ihmiset ovat harvassa, jotka tuntevat asiat, joita vastaan kapinoivat ja joilla on ehdottaa asioihin oikeita parannuksia. He saavat aikaan tieteellisiä vallankumouksia.''

''Ei kritiikki saa jäädä harvojen etuoikeudeksi! Jos olisi vain pari kapinallista, kriittistä massaa ei koskaan saavutettaisi.''

''Kapinoidessa kannattaa miettiä tarkkaan, kumpaan ryhmään kuuluu, niihin jotka haihattelevat vai niihin, jotka oikeasti parantavat asioita. On varmasti sata ensimmäiseen ryhmään kuuluvaa jokaista jälkimmäiseen ryhmään kuuluvaa kohti.''

''Näetkö kapinoinnissa mitään hyvää?''

'Toki'', professori sanoi. ''En tunne Kuhnin tieteenfilosofiaa kunnolla, mutta käsittääkseni puhdas matematiikka on ollut pitkään kuhnilaisessa normaalitieteen tilassa. Mitään mullistavaa ei enää tehdä, ja uusi tutkimus on näpertelyä. Se mitä puhdas matematiikka kaipaisi olisi kunnollinen tieteellinen vallankumous. Sellaisen jälkeen olisi roppakaupalla uusia merkityksellisiä ongelmia ratkottavana.''

''Miten sellainen saadaan aikaan, jos ei saa kapinoida?''

''Jos vaikka ZFC osoitettaisiin sisäisesti ristiriitaiseksi. Se tarkoittaisi sitä, että jotkut pätevinä pitämämme todistusmenetelmtät osoittautuisivat epäpäteviksi. ZFChän käytännössä kodifioi hyväksytyt todistusmenetelmät. Suuri osa vanhoista tuloksista lakkaisi pätemästä ja tulisi tilaa uusille.''

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License