Froida

Marduk oli ostanut kaivoksen Tarekselta, siirtomaaplaneetalta. Kaivoksen lähellä asui heimo pyhfejä, älyllisiä mutta primitiivisiä planeetan alkuperäisasukkaita. Kukaan ei ollut vielä onnistunut pakottamaan pyhfejä orjatyöhön, mutta Marduk aikoi onnistua.

Marduk ilmoitti heimolle, että jos nämä eivät tule orjatyöhön kaivokseen, hän tappaisi joka kymmenennen heimolaisen.

Pyhfit pyysivät, että Marduk ei tappaisi heitä, koska se heikentäisi heimon elinmahdollisuuksia. Kun Marduk toisti, että välttääkseen tapetuksi tulemisen heidän on tultava orjatyöhön, pyhfit vastasivat: ''Froida''.

Pyhfit eivät tulleet työhön, joten Marduk päätti antaa heimolle opetuksen ja tappoi joka kymmenennen heimolaisen.

Marduk ilmoitti, että jos heimolaiset eivät ilmesty työhön, hän tappaa uudestaan joka kymmenennen heimolaisen. Hän sai taas vastaukseksi ''Froida.'' Pyhfit eivät taaskaan ilmestyneet työhön, ja Marduk toteutti uhkauksensa uudelleen. Näin jatketiin, kunnes koko heimo oli tuhottu kokonaan.

* * *

Palattuaan Tareksen ihmisten päätukikohtaan Marduk kertoi tarinansa pyhfeihin perehtyneelle ksenoantropologille ja kysyi, mitä ''Froida'' tarkoittaa.

Ksenoantropologi vastasi: ''Se tarkoittaa, että yrität yhdistää kahta erillistä asiaa. Pyhfien mielestä sinä päätät vapaalla tahdollasi, tapatko heitä vai et, riippumatta siitä, tulevatko he töihin vai eivät. He hyväksyvät syy-seuraussuhteita pelkästään silloin, kun ne ovat luonnonvälttämättömyyksiä, ja tämän takia he eivät kykene hahmottamaan seuraussuhdetta teon ja siitä saatavan palkkion tai rangaistuksen välillä. Siksi heitä on mahdotonta alistaa orjiksi.''

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License