Borekin valinta

Jatron ja Bukafin heimot asuivat vierekkäin. Jatrot olivat rauhaarakastavia maanviljelijöitä, ja bukafit puolestaan sotureita ja metsästäjiä. Jatrot joutuivat maksamaan bukafeille veroa, mutta sekään ei saanut bukafeja jättämään jatroja rauhaan. Veron lisäksi bukafit ryöstelivät jatrojen karjaa ja naisia, ja hakkasivatpa huvikseen jatron miehiäkin, jos tapasivat näitä metsässä.

Kerran seudulle oli eksynyt velho, jota jatrojen alisteinen asema kävi sääliksi, ja hän opetti jatroille loitsun. Kun jatrolainen lausuisi taikasanat ja osoittaisi tämän jälkeen sormella bukafilaista, tämä kaatuisi kuolleena maahan.

Velhon lähdettyä Jarda, Jatron päällikkö kutsui Borekin, Bukafin päällikön neuvonpitoon. Borek saapuikin Jatron kylään kymmenen soturin kanssa.

''Tästä lähin elämme rauhassa rinnakkain, eikä kumpikaan heimo varasta toiselta mitään eikä maksa veroa'', Jarda sanoin Borekille. ''Vaihtoehto on, että tapamme heimonne viimeiseen mieheen'', Jarda jatkoi.

Borek ja hänen soturinsa puhkesivat röhönauruun.

''Miten on, kumpi vaihtoehto pannaan, rauhaisa rinnakkainelo vai kuolema?'' Jarda kysyi.

''Ja kuinkahan meinasitte tappaa meidät?'' Borek kysyi naurunsa lomasta. ''Noilla surkeilla pikku kuokillanne?''

''Se, kuinka tapamme teidät on meidän oma asiamme'', Jarda vastasi. ''Rauhaisa rinnakkainelo vai kuolema?''

''Tuollaiset surkimukset eivät ansaitse rauhaisaa rinnakkaineloa'', Borek sanoi. ''Kuukauden perästä tulemme taas keräämään veromme.''

Jardan merkistä hänen miehensä käyttivät loitsuaan Borekin sotureihin, ja nämä kaatuivat kuolleena maahan. Havaittuaan tilanteen Borek luikki pakoon.

* * *

Loitsun turvin jatrolaiset uskalsivat liikkua taas kylää ympäröivässä metsässä ilman uhkaa bukafeista. He saattoivat pellon antimien lisäksi metsästää, ja satunnaiset kohtaamiset Bukafin metsästäjien kanssa päättyivät jälkimmäisten kuolemaan.

Bukafille uusi tilanne sitä vastoin merkitsi kurjuutta. Heidän täytyi metsästää henkensä pitimiksi, ja metsään uskaltautuminen merkitsi hengenvaaraa jatrolaisten tähden.

Lopulta Borek ehdotti uutta neuvonpitoa.

''Olette osoittaneet mahtinne'', Borek sanoi Jardalle. ''Suostumme rauhaisaan rinnakkaineloon'', Borek jatkoi.

''Annoimme teille viime kerralla mahdollisuuden rauhaisaan rinnakkaineloon'', Jarda sanoi. ''Ja itse silloin päätitte, että emme elä rauhassa rinnakkain. Nyt teemme niinkuin te itse silloin valitsitte, ja heimonne kuolee pois.''

Tyhjin käsin Borek joutui poistumaan neuvonpidosta. Tilanne jatkui samanlaisena. Jatrot tappoivat bukafeja aina kun kohtasivat näitä metsässä. Jonkun ajan päästä Borek ehdotti kolmatta neuvonpitoa.

''Antakaa meille mahdollisuus rauhaisaan rinnakkaineloon'', Borek anoi. ''Kun kieltäydyimme rauhasta silloin, emme tienneet uudesta voimastanne.''

''Sillä, mitä tiesitte tai ette tienneet, ei ole merkitystä'', Jarda vastasi. ''Teillä oli silloin mahdollisuus valita rauhaisa rinnakkainelo, mutta valitsitte kuoleman. Nyt teemme niinkuin itse silloin valitsitte.''

Taas Borek joutui poistumaan tyhjin käsin neuvonpidosta. Aina kohdatessaan bukafeja metsässä jatrot tappoivat nämä loitsulla. Bukafin väkiluku laski, ja ennen ylväästä Bukafin heimosta tuli vähälukuinen joukko surkimuksia, jotka joutuivat metsässä piileskellen keräämään ruokansa. Jos jatrolaiset huomasivat heidät, se merkitsi kuolemaa. Tämä kaikki vain siksi, että Borek ei ollut suostunut rauhaisaan rinnakkaineloon silloin, kun hänellä oli ollut siihen mahdollisuus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License