Astraalimatka

Raija seisoi kotiinsa rakentamansa alttarin äärellä. Alttarilla oli lyhyt sauva, tikari, malja sekä kiekko, jossa oli viisisakarainen tähti. Raija lausui kullekin esineelle puhdistusloitsun. Sen jälkeen hän oli valmis matkaan. Hän lausui loitsun, jolla hän pyysi JHWH:lta siunausta matkalle.

Alttarilla oli myös tarotkortti, jossa oli kuvattu alaston nainen tanssimassa maapallon edessä. Raija keskittyi ajattelemaan korttia ja kuvitteli olevansa kortin sisällä. Vähitellen kortti suureni Raijan silmissä, ja hän sukelsi kortin sisään. Matka jatkui kortin läpi, ja Raija huomasi olevansa polulla. Raija jatkoi polkua eteenpäin, kunnes hän tuli ovelle.

Ovella kerubi vaati tunnussanaa. Raija vastasi ''Gabriel'', ja pääsi sisään. Sisällä Raija etsi oven, jossa oli kuva naisesta, joka kaatoi vettä maljasta toiseen. Raija astui ovesta, ja oli taas polulla. Polun jälkeen Raija tuli ovelle, lausui tunnussanan ''Raphael'', ja pääsi sisään. Sitten ovi, jossa oli kuva kahdesta rakastavaisesta ja polku. Näin Raija kulki sefirasta sefiraan elämänpuussa.

Seuraavalla ovella Raija lausui tunnussanan ''Ratziel''. Päästyään ovesta Raija huusi: ''Ratziel, Binahin arkkienkeli, kutsun sinua!''

''Ratziel täällä, mitä asiaa?'' ääni vastasi.

''Tarvitsisin taas tutkimushypoteesin'', Raija sanoi.

''Remonttimelu aiheuttaa kuolemia. Siinä tuloksesi'', ääni vastasi. ''Vaikutus on niin heikko, että se jää arkielämässä huomaamatta, koska kuolemat ovat melustressin aiheuttamia sydänkohtauksia ja muita luonnolliselta näyttäviä kuolemia.''

''Tilastollisilla menetelmillä saan remonttimelun vaikutuksen kaivettua esiin'', Raija sanoi. ''Ketkä muuten kuolevat remonttimeluun?''

''Ne, jotka ovat jo valmiiksi heikkoja'', ääni vastasi. ''Vanhukset, sairaat… Oman talon remontti vaikuttaa kaikkein eniten, mutta naapuritalonkin remontista kantautuu melua.''

''Kiitos'', Raija sanoi ja palasi alttarin ääreen samaa reittiä.

* * *

Raija oli ympäristöepidemiologian professori Helsingin yliopistossa, mutta Raija ei yleensä keksinyt hyviä tutkimuksen aiheita. Tutkimusta oli kuitenkin tehtävä, professorinpalli vaati sitä. Onneksi Raija oli oppinut isältään kabbalistista rituaalimagiaa, ja niinpä hän pystyi kysymään tutkimuksen aiheita henkivalloilta. Raija luotti arkkienkeli Ratzieliin sataprosentisesti. Jos tämä sanoi, että remontimelu aiheuttaa kuolemia, näin myös oli. Sellaista tutkimusartikkelia Raija ei kuitenkaan pystyisi julkaisemaan, jossa vedottaisiin henkivaltojen auktoriteettiin. Tulos pitäisi todentaa tieteellisin keinoin.

Raija alkoi miettimään, kuinka tutkimus tulisi toteuttaa. Raijalla oli ystäviä maistraatissa ja väestörekisterikeskuksessa. Heiltä Raija saisi tiedot viimeisen kymmenen vuoden aikana Helsingissä kuolleiden osoitteista, sekä sen, kuinka monta ihmistä kulloinkin oli kussakin Helsingissä sijaitsevassa talossa asunut. Näiden avulla saisi kunkin talon asukkaalle lasketua kuolintodennäköisyyden kunakin ajanjaksona.

Rakennusvirastossa työskentelevältä ystävältään Raija saisi tiedot remonttien osoitteista Helsingissä viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Näiden tietojen pohjalta Raija laatisi tilastollisen mallin, joka määrittäisi yhteyttä kuolintodennäköisyyden kasvun ja remontin läheisyyden välillä. Raija mietti, että mitä kauemmin remontti oli kestänyt, sitä enemän se stressasi. Olisi varmaan paikallaan laatia logistinen regressiomalli remontin keston ja kuolintodennäköisyyden välille.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License